Magnolia

SUKIENKI UTKANE WDZIĘKIEM

REKLAMACJE

Jako Sprzedawcy, mamy obowiązek dostarczyć Państwu produkt bez wad.
W przypadku, gdyby jednak doszło do przeoczenia i dostaliby Państwo
towar o stanie innym niż oczekiwany, prosimy o kontakt
na adres kontakt@sukienkimagnolia.pl , przesyłając opis wady oraz zdjęcie.
Informujemy również, że w oparciu o rozporządzenie UE nr 524/2013,
konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania
sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może
złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/